Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus


Kaavio avautuu erilliselle välilehdelle napsauttamalla. Kaavio on sivun oikeassa laidassa myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä.

Seminaari tutkintojen viitekehyksistä Pohjoismaissa 30.11.2017


Opetushallitus järjestää kansainvälisen seminaarin tutkintojen viitekehyksistä torstaina 30.11.2017 Helsingissä. Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin opetusministeriöiden edustajat esittelevät tilaisuudessa omien maidensa viitekehykset ja ko. maissa viitekehysten ympärillä esiin nousseita kysymyksiä. Lisäksi seminaarissa käydään läpi Suomen kansalliseen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen liittyviä ajankohtaisia asioita.


Seminaarikielenä on englanti (ei tulkkausta). Tilaisuus on maksuton. Seminaari rahoitetaan Euroopan unionin tuella.


Seminaariin ilmoittaudutaan verkkolomakkeella


Lisätietoa:

Seminaarin ohjelma

Tutkintojen viitekehykset Opetushallituksen verkkosivulla

Ruotsin tutkintojen viitekehys

Norjan tutkintojen viitekehys

Tanskan tutkintojen viitekehys

Islannin tutkintojen viitekehys

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio