Ajankohtaista

 • 18.12.2017Verkkouutinen

  Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

  Kokeilu on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen. Perusopetuksen järjestäjät hakevat lupia koulukohtaisesti viimeistään 9.2.2017. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2 200 oppilaalle.

 • 18.12.2017Verkkouutinen

  Eurooppalainen vertailu: Suomi kärkimaita yhteiskuntaopin opetuksen määrässä

  EU:n koulutustiedonvaihdon verkosto Eurydice on selvittänyt, kuinka yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja opetetaan eurooppalaisissa kouluissa. Suomi erottuu joukosta maana, jossa on eniten yhteiskuntaopin tunteja peruskoulun yläluokkia vastaavalla tasolla. Kuulumme kolmen kärkimaan joukkoon myös silloin, kun katsotaan aineen oppituntien kokonaismäärää perusopetuksen ja lukion aikana.

 • 15.12.2017Verkkouutinen

  Kokeile eurooppalaista opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalua

  Opetushallitus on mukana kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa, jossa kehitetään opettajille uutta työkalua tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön taitojen itsearviointiin.

 • 15.12.2017Verkkouutinen

  Tärkeintä on pitää oppiminen keskipisteenä - myös digitalisaatiossa

  Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kiteytti Digioppimisen areenan avauspuheenvuorossaan juuri nyt keskeisen teeman: digitaalisuus on väline, jonka tulisi palvella oppimista. Opetushallituksen 7.-8.12. järjestämä Digioppimisen areena keräsi Helsingin Messukeskuksen Kokoustamoon noin 500 osallistujaa.

 • 13.12.2017Verkkouutinen

  ”Osaaminen ja sivistys ovat Suomen menestyksen avaimet”

  Koulutuksella on ollut vahva roolinsa suomalaisen yhteiskunnan menestyksessä. Miten tämä taataan tulevaisuudessakin, pohdittiin Suomi 100 -juhlavuoden seminaarissa, jonka Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Sitra järjestivät yhdessä.

opintopolku.fi

Opintopolku.fi

Palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.

TPO 2018

TPO 2018

Verkkosivulla on tietoa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden perusteiden uudistamisesta.

VASU2017

VASU2017

Verkkosivulla on tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadinnasta.

Vipunen

Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelusta löytyy muun muassa tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta.