Verkkouutiset

 • 18.12.2017

  Haku perusopetuksen toisen kotimaisen kielen kokeiluun alkaa

  Kokeilu on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen. Perusopetuksen järjestäjät hakevat lupia koulukohtaisesti viimeistään 9.2.2017. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2 200 oppilaalle.

 • 18.12.2017

  Eurooppalainen vertailu: Suomi kärkimaita yhteiskuntaopin opetuksen määrässä

  EU:n koulutustiedonvaihdon verkosto Eurydice on selvittänyt, kuinka yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja opetetaan eurooppalaisissa kouluissa. Suomi erottuu joukosta maana, jossa on eniten yhteiskuntaopin tunteja peruskoulun yläluokkia vastaavalla tasolla. Kuulumme kolmen kärkimaan joukkoon myös silloin, kun katsotaan aineen oppituntien kokonaismäärää perusopetuksen ja lukion aikana.

 • 15.12.2017

  Kokeile eurooppalaista opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalua

  Opetushallitus on mukana kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa, jossa kehitetään opettajille uutta työkalua tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön taitojen itsearviointiin.

 • 15.12.2017

  Tärkeintä on pitää oppiminen keskipisteenä - myös digitalisaatiossa

  Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kiteytti Digioppimisen areenan avauspuheenvuorossaan juuri nyt keskeisen teeman: digitaalisuus on väline, jonka tulisi palvella oppimista. Opetushallituksen 7.-8.12. järjestämä Digioppimisen areena keräsi Helsingin Messukeskuksen Kokoustamoon noin 500 osallistujaa.

 • 13.12.2017

  ”Osaaminen ja sivistys ovat Suomen menestyksen avaimet”

  Koulutuksella on ollut vahva roolinsa suomalaisen yhteiskunnan menestyksessä. Miten tämä taataan tulevaisuudessakin, pohdittiin Suomi 100 -juhlavuoden seminaarissa, jonka Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Sitra järjestivät yhdessä.

 • 5.12.2017

  Suomalaislapset edelleen parhaiden lukijoiden joukossa

  Suomen neljäsluokkalaiset sijoittuvat viidenneksi Kansainvälisessä lasten lukutaitotutkimuksessa. Erinomainen lukutaidon taso on 18 %:lla oppilaistamme. Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 • 5.12.2017

  Tutoropettajatoiminta kattaa valtaosan Suomen kunnista

  Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta noin 9,8 miljoonaa euroa tutortoimintaan ja -koulutukseen sekä alueelliseen osaamisen levittämiseen perusopetuksessa. Tutortoiminta kattaa jo noin 90 prosenttia kunnista.

 • 4.12.2017

  Nuoret filosofit koolla Opetushallituksessa

  Unescon kansainvälistä filosofian päivää vietettiin peruskoululaisten ja lukiolaisten esseekilpailujen voittajien julkistamisen merkeissä. Tilaisuuden järjesti Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Lue lisää

 • 4.12.2017

  Aikuislukiotoimintaa Suomessa 90 vuotta

  Elinikäinen oppiminen on sivistysvaltion jäsenen perusoikeus, josta aikuislukiot ovat kantaneet vastuuta. Toimintaa on joustavasti muovattu ajan ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lue lisää

 • 1.12.2017

  Häirinnän torjunta on koko kouluyhteisön asia

  Opetusalan eri toimijat opiskelijoista, opettajista, koulutuksen järjestäjistä aina opetusministeriin saakka ovat ilmaisseet voimakkaan tukensa ja sitoutumisensa siihen, että kaikenlainen seksuaalinen häirintä kitketään pois Suomen kouluista ja oppilaitoksista. Oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on turvattu lainsäädännöllä.

Näytä kaikki

 

FacebookTwitterYouTube